Yayınlar
makale1

Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi

Haziran, 2011

Halkla İlişkiler Eğitimi
Üzerine Bir Eleştiri