Galatasaray Üniversitesi
İletişim Dergisi

Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Aralık, 2017

Bu araştırma, ortamın halkla ilişkiler kararlarını nasıl etkilediğini açıklamak için teorik ve ampirik bir çerçeve çizme amacındadır. Böylece, halkla ilişkiler uygulamalarını etkileyen faktörleri tartışmayı, bu faktörler arasındaki ilişkileri açıklamayı ve halkla ilişkilerde alınan kararların çıkış noktalarını keşfetmeyi hedeflemiştir. Araştırmada Brand Finance’ın hazırladığı Türkiye’nin en değerli 100 markası listesinde yer alan şirketlerin halkla ilişkiler uygulayıcıları ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bilişsel haritalama yöntemi ile, halkla ilişkiler kararlarına etki eden faktörlerin merkeziyet dereceleri ve yoğunlukları analiz edilmiş, bilişsel haritalama şablonu ve komşuluk matrisi oluşturulmuştur. Sonuçlara göre halkla ilişkiler kararlarında makro ortamdan daha ziyade iç ortamdaki faktörler, özellikle karar alıcılar ve maliyet faktörleri öncelenmektedir. Öte yandan sosyal medya ve ülke gündemlerinin halkla ilişkiler kararlarında önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

PDF İndir