PICS 2018

Siyasal Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kamuoyu Araştırmaları: Ortalama Alan Teorisi İle Doğru Tahminlerin Tespiti

Ekim, 2018

Seçim dönemlerinde kamuoyu araştırmaları sıklıkla kasten yanlış sonuçları duyurmakla eleştirilmektedir. Bu kasıtlı yanlışlara araştırmayı yapan şirket ile finanse eden siyasi oluşum arasındaki ilişkinin neden olduğu ileri sürülmektedir. Böylece araştırmanın kendisi bir halkla ilişkiler enstrümanına dönüşerek seçmenleri çoğunluğa katılmaya ikna edecek mesajı göndermektedir. Bu durum kamuoyu araştırmalarına olan güveni azaltmaktadır ve kamuoyu araştırmalarının tahminlerinde gerçeklikten kopmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada çok sayıda kamuoyu araştırmasının kümülatif toplamından geçerli bir doğru tahmine ulaşılıp ulaşılamayacağı araştırılmıştır. Bu amaç için ortalama alan teorisi temel alınmıştır. 24 Haziran 2018 Başkanlık seçimleri öncesinde Türkiye’nin en büyük 10 kamuoyu araştırma şirketinin seçim sonucu tahminleri ortalama alan teorisine göre analiz edilmiştir. Ortalama alan teorisi ile hesaplanan tahmini oy oranlarının seçim sonuçları ile örtüştüğü görülmüştür.

PDF İndir