International CICMS 2018

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Broşürün Kullanıcı Etkileşimleri Analizi, Bir Göz Takibi Tekniği Araştırması

Mayıs, 2018

Broşür, reklam ve halkla ilişkiler araçları içinde en yaygın kullanılan promosyon enstrümanlarından biridir. Broşür tasarımı ise genellikle standartlara değil, tasarımcıların ve karar vericilerin beğenilerine dayanmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcıların broşür ile etkileşimleri analiz edilmiştir. Böylece, kullanıcı etkileşiminde ve broşür maliyetinde maksimum faydayı sağlayacak bir tasarımın ip uçlarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu deneysel araştırmada Rowe'nin tasarım düşünme süreci, kavramsal bir modeli olarak benimsenmiştir. Broşürler farklı sektörlerden ve kategorilerden seçilmiştir. Seçilen broşürler oluşturulan fokus grubundaki kullanıcılara gösterilmiştir. Fokus grubundaki katılımcıların göz hareketleri göz izleme cihazı ile takip edilmiş; göz hareketlerinin sıçrama ve duraklama noktaları analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kullanıcıların yazılı öğelerin yanı sıra fotoğrafik öğelerle etkileşime girdiği, kadınların erkeklerden daha fazla yazılı bilgi aradıkları ve kullanıcıların ilgi alanlarının doğrudan bilgi arama davranışını etkilediği görülmüştür.

PDF İndir