International CICMS 2019

Türkiye Cumhuriyeti Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyelerinin
Eğitim Profili

Haziran, 2019

Meslek sosyolojisi literatürü, bir çalışma alanının meslek olarak kabul edilmesi için beş boyutta bir dizi kriter oluşturmuştur. Bunlardan biri "profesyonel bir örgün eğitimin boyutları" dır. Örgün mesleki eğitim şüphesiz uzman eğitmenlerin varlığıyla gerçekleştirilebilir. Disiplinler arası kalite ön planda olmasına rağmen, bir meslek alanının çok sayıda uzman olmayan eğitmen ile ideal bir mesleki eğitim süreci inşa etmesi mümkün değildir. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada, Türkiye'de Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinin profilleri incelenmiş, akademideki yüksek lisans ve lisansüstü öğrenci sayılarının belirlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bu akademisyenlerin akademik çalışma alanları ile eğitim alanları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir.

Sonuç olarak Türkiye, akademisyenler ve halkla ilişkiler bölümü Halkla İlişkiler Bölümü son 10 yılda büyük bir artış gösterdi ve burada iletişim fakültesinde yetişmiş büyük akademisyenler gördü. Akademik çalışma alanları, önceki araştırmaların aksine genel olarak halkla ilişkiler konularından oluşmaktadır.

PDF İndir