Ağ Toplumunun Çocukları: Z Kuşağının Kişilerarası İletişim Becerilerinin Çok Boyutlu Analizi

Ocak, 2016

Bu çalışma kişilerarası iletişimin, internet kullanımından nasıl etkilendiğini konu edinmiştir. Z kuşağının internette geçirdiği zaman ve kişilerarası iletişim becerileri ilişkisini saptamayı ve bu ilişkideki boyutları analiz etmeyi amaçlamıştır. Buradan hareketle, internette 7 saatten daha az ve daha çok vakit geçiren Z kuşağının kişilerarası iletişim becerileri ve iki farklı grupta incelenmiş, internette geçirilen sürenin kişilerarası iletişim becerilerine etkisi bir alan araştırması ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, internette geçirilen sürenin, Z kuşağı kişilerarası iletişim becerini tüm boyutlarında etkilediğini göstermiştir. Aynı zamanda, internette daha çok vakit geçiren Z kuşağının daha gelişmiş kişilerarası iletişim becerilerine sahip olduğu gözlenmiştir.

PDF İndir